Onlayn dərs

Şagirdlərimizin dərslərindən geri qalmamaları üçün Kollecimiz onlayn dərs sisteminə keçmişdir.

26 Mart 2020 538

           
Onlayn Qeydiyyat
assignment_ind